Ilora Finlay, Baroness Finlay of Llandaff

ATHRO MEDDYGAETH LINIAROL, AELOD TRAWSFEINCIOL O DŶ’R ARGLWYDDI

Mae Ilora Gillian Finlay yn gweithio’n ddiflino, wrth ei gwaith ac yn y senedd, i ofalu am bobl sydd â salwch angheuol ers yr 1970au. Un o Gaerdydd yw hi ac mae’n gyn Lywydd ar y Coleg Meddygaeth Brenhinol. Bellach mae’n athro meddygaeth liniarol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn Is-lywydd Hospice UK a Gofal Marie Curie, ac yn ymgynghorydd yn nghanolfan ganser Felindre yng Nghaerdydd. Hi hefyd oedd y person cyntaf i gynnig bil i wahardd ysmygu mewn adeiladau cyhoeddus yng Nghymru (dair blynedd cyn iddo gael ei wireddu) a bu’n ymgyrchu’n hir i newid y drefn rhoi organau fel bod pobl yn ‘optio allan’ yn lle ‘optio i mewn’. Mae dinas Caerdydd bellach ar flaen y gad yn rhyngwladol o ran cynnig gofal lliniarol, a hynny yn sgil ei henw da hi.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: 1949-Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: