Am WEN Cymru

Rhwydwaith o sefydliadau ac unigolion yn gweithio i ddatblygu hawliau menywod ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghymru yw RhCM Cymru. Nod RhCM yw creu cymdeithas decach lle mae menywod yn bywǯn rhydd rhag rhywiaeth a gwahaniaethu ar sail rhyw ac yn profi cydraddoldeb ym mhob agwedd are u bywydau pob dydd. Ariennie RhCM Cymru gan Lywodraeth Cymru dan Raglen Cydraddoldeb a Chynhwysiad 2017–2020.

Ymunwch â ni

Oes gennych ddiddordeb mewn gwella hawliau menywod yng Nghymru? Ymunwch â ni heddiw drwy ein gwefan a dod yn aelod. Wenwales.org.uk

Am WEN Cymru

Rhwydwaith o sefydliadau ac unigolion yn gweithio i ddatblygu hawliau menywod ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghymru yw RhCM Cymru. Nod RhCM yw creu cymdeithas decach lle mae menywod yn bywǯn rhydd rhag rhywiaeth a gwahaniaethu ar sail rhyw ac yn profi cydraddoldeb ym mhob agwedd are u bywydau pob dydd. Ariennie RhCM Cymru gan Lywodraeth Cymru dan Raglen Cydraddoldeb a Chynhwysiad 2017–2020.

Ymunwch â ni

Oes gennych ddiddordeb mewn gwella hawliau menywod yng Nghymru? Ymunwch â ni heddiw drwy ein gwefan a dod yn aelod. Wenwales.org.uk