Uzo Iwobi OBE

CYFREITHIWR / CYNGHORYDD CYDRADDOLDEB

Mae Uzo Iwobi yn Gyfreithiwr a anwyd yn Nigeria, sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i gymunedau BAME Cymru.

Gan sefydlu’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd gyntaf un yn y wlad a sefydlu Race Council Cymru, corff ymbarél sy’n herio anghydraddoldebau hiliol yng Nghymru, dyfarnwyd OBE i Uzo am ei chyfraniadau i gysylltiadau hiliol cymunedol a Chymunedau De Cymru.

Mae hi wedi cael llawer o swyddi arwain ar hil, gan gynnwys gwasanaethu fel Comisiynydd Cydraddoldeb Hiliol y DU. Gweithiodd fel cynghorydd strategol i Dîm Amrywiaeth Cenedlaethol yr Heddlu, y Swyddfa Gartref ac Awdurdod yr Heddlu (APA) ac mae wedi bod yn aelod o fwrdd y Groes Goch Brydeinig, Coleg yr Iwerydd ac elusennau eraill fel BAWSO.

Yn fwy diweddar, penodwyd Uzo yn Gadeirydd Rhyngwladol Amrywiaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn gydlynydd ar gyfer Cymdeithas Frenhinol Cymanwlad Cymru.

Mae Uzo wedi derbyn gwobrau gan y Prif Weinidog, Comisiwn Cenedlaethol y Merched, Menyw y Flwyddyn Abertawe (2006), Gwobr Cyflawniad Oes gan Gymdeithas Genedlaethol Cymunedau Nigeria (NANC -UK); mae cydnabyddiaeth o gyflawniad rhagorol mewn gwaith cymunedol yng Nghymru wedi cydnabod Gwobr Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe (Cyflawniad Cymunedol) 2006 iddi; yn Gymrawd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod St David (UWTSD). Enwyd Uzo ar restr 100 o Affricaniaid Du, Gwych a Chymraeg gan Wales Online a Chomisiynydd i’r Comisiwn Canmlwyddiant.

Ar hyn o bryd mae Uzo yn gwasanaethu fel y fenyw ddu gyntaf o Affrica i gael ei phenodi’n Gynghorydd Polisi Arbenigol ar Gydraddoldebau i Lywodraeth Cymru.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth a Diwygio Cymdeithasol / Addysg
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: