Ursula Masson

DARLITHYDD HANES YM MHRIFYSGOL MORGANNWG, CYD-SYLFAENYDD ARCHIF MENYWOD CYMRU

Yn enedigol o Ferthyr Tudful, helpodd Ursula Masson i sefydlu Honno, Gwasg Menywod Cymru, i ailargraffu gweithiau menywod o Gymru o’r 19eg a’r 20fed ganrif a oedd wedi mynd yn angof. Bu hefyd yn gweithio fel newyddiadurwraig yn ne Cymru ac yna yn Awstralia, cyn dod adref i ddysgu oedolion yn Abertawe a darlithio mewn hanes ym Mhrifysgol Morgannwg. Roedd yn un o gyd-sylfaenwyr Archif Menywod Cymru yn 1998, a hyrwyddodd gyfres o Sioeau Teithiol ar Hanes Menywod Cymru, lle’r oedd pobl yn dod â deunydd ynglŷn â hanes cymdeithasol bywydau menywod. Hi hefyd sefydlodd adran Astudiaethau Rhywedd Prifysgol Morgannwg, a golygodd ddau lyfr yng nghyfres Clasuron Honno: Elizabeth Andrews, A Woman’s Work is Never Done (2006) a The Very Salt of Life: Welsh Women’s Political Writings from Chartism to Suffrage (2007).

CATEGORI : Addysg
DYDDIADAU: 1945-2008
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Helen Molyneux
RHANNU: