Tanni Grey-Thompson

PARALYMPIAD, ENILLYDD 16 O FEDALAU, CYFLWYNYDD TELEDU, AELOD TRAWSFEINCIOL O DŶ’R ARGLWYDDI

Arferai chwaer hŷn Carys Davina Grey-Thompson, Sian, ei galw’n “Tiny” pan oedd yn ifanc, a dyna sut y daeth yn “Tanni”. Roedd wrth ei bodd â chwaraeon wrth dyfu i fyny, ac wedi i’w rhieni frwydro’n llwyddiannus i’w chadw mewn addysg brif ffrwd, dechreuodd Grey-Thompson rasio cadair olwyn yn 13 oed, ac ennill teitl y gystadleuaeth Iau Genedlaethol bedair blynedd yn ddiweddarach. Enillodd ei medal Baralympaidd gyntaf yn 19 oed, pan enillodd fedal efydd yng Ngemau Seoul yn 1988; byddai’n mynd ymlaen i ennill 11 medal aur a 3 medal arian, a thorri 30 record byd. Mae’n gyflwynydd teledu, yn aelod o fyrddau sawl sefydliad chwaraeon gan gynnwys Marathon Llundain a Sportsaid, a daeth yn aelod Annibynnol Trawsfeinciol o Dŷ’r Arglwyddi yn 2010.

CATEGORI: Chwaraeon
DYDDIADAU: 1969 – Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: