Suzy Davies AC

AELOD CYNULLIAD CEIDWADOL CYMRU

Suzy Davies yw Aelod Cynulliad Ceidwadol Cymru dros Orllewin De Cymru. Ar ôl gyrfa ym maes marchnata a rheoli, daeth yn gyfreithiwr yn gweithio i ddechrau mewn materion trais teuluol a domestig, yna, yn ddiweddarach, mewn eiddo a phrofiant.

Ers dod yn Aelod Cynulliad, bu’n ddeiliad portffolio ei phlaid ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth, Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae bellach yn Weinidog Cysgodol dros Addysg ac Iaith Gymraeg, ac yn Gadeirydd y grŵp Trawsbleidiol i Fenywod. Yn 2018, heriodd am arweinyddiaeth Ceidwadwyr Cymru, y fenyw gyntaf i wneud hynny.

Suzy hefyd yw Cadeirydd cyntaf Women2WinWales, sefydliad gwirfoddol a sefydlwyd i annog menywod o feddwl Ceidwadol i sefyll am swydd gyhoeddus, gan gynnwys fel cynrychiolwyr etholedig. Ar ran ei grŵp, bu’n awyddus i gysylltu â sefydliadau a grwpiau menywod yng nghymunedau BME Cymru i ddeall yn well y rhwystrau i gyfranogi – ynghyd â chymryd y profiad a’r wybodaeth honno i ymgyrchu ar gydraddoldeb o fewn ei phlaid ei hun. Roedd hi’n allweddol yn y Ceidwadwyr Cymreig gan fabwysiadu diffiniad o Islamoffobia.

Mae hi wedi hyfforddi fel mentor i droseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda Prime Cymru. Mae hi hefyd wedi bod yn ymddiriedolwr nifer o brosiectau plant ac wedi gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol. Mae hi wedi ysgrifennu i amryw gyhoeddiadau ac roedd yn un o aelodau bwrdd sefydlu Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau Cyhoeddus
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: