Susan Williams-Ellis

CROCHENYDD, MENYW FUSNES

Roedd Susan Caroline Williams-Ellis yn ferch i Syr Bertram Clough Williams-Ellis, pensaer a chrëwr pentref gwyliau Portmeirion. Yn 16 oed, cafodd ei hanfon i Ysgol Dartington Hall yn Nyfnaint, lle y dysgodd sut i wneud crochenwaith gan Bernard a David Leach. Taniwyd ei diddordeb mewn crochenwaith o’r newydd ar ôl gweithio’n creu mapiau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Erbyn hynny roedd wedi symud yn ôl i Gymru. Gyda’i gŵr, sefydlodd fusnes Crochenwaith Portmeirion, gan ddatblygu ei chyfresi a’i dyluniadau ei hun a fyddai’n dod yn annwyl i bobl ym mhedwar ban byd. Bu hefyd yn darlunio llyfrau ac yn paentio, cyn ymddeol yn 2005.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: 1918-2007
LLEOLIAD: Portmeirion
RHANNU: