Siân James

YMGYRCHYDD DROS HAWLIAU MENYWOD, Y FENYW GYNTAF I’W HETHOL YN AS DROS DDWYRAIN ABERTAWE, YMGYRCHYDD YN YSTOD STREIC Y GLOWYR

Siân Catherine James o Abertawe oedd y fenyw gyntaf i gynrychioli Dwyrain Abertawe fel Aelod Seneddol. Bu’n AS Llafur o 2005 tan 2015. Yn ystod Streic y Glowyr yn 1984, helpodd Siân i fwydo dros 1,000 o deuluoedd mewn naw canolfan wahanol mewn tri chwm. Cafodd ei gwaith i gefnogi teuluoedd y glowyr ei bortreadu yn y ffilm Pride yn 2014. Ar ôl y streic, llwyddodd Siân i gwblhau ei harholiadau Safon Uwch a mynd yn fyfyrwraig hŷn i Brifysgol Abertawe. Bu Siân yn swyddog codi arian i Achub y Plant ac yn gyfarwyddwraig Cymorth i Fenywod Cymru cyn ennill ei sedd yn y Senedd.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1959 – Presennol
LLEOLIAD: Abertawe
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Zefrog / Alamy Stock Photo
RHANNU: