Sheila Morrow

CYN GAPTEN AC AELOD O DÎM HOCI PRYDAIN FAWR, CADEIRYDD HOCI PRYDAIN FAWR

A hithau’n gweithio fel athrawes ymarfer corff yng Nghaerdydd, ei dinas enedigol, enillodd Sheila Morrow 136 o gapiau’n chwarae hoci i Brydain Fawr ac i Gymru. Rhwng 1967 a 1984, bu’n gapten ar y ddau dîm a chwaraeodd mewn pump o Bencampwriaethau Byd. Bu’n gweithio i Chwaraeon Cymru o 2003, ac roedd yn feirniad yng Ngemau Olympaidd 2004 a 2008. Yn 2017 cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwraig Hoci Prydain Fawr.

CATEGORI: Chwaraeon
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Sheila Morrow
RHANNU: