Rose Crawshay

SWFFRAGYDD, YMGYRCHYDD DROS ADDYSG I FERCHED

Symudodd Rose Crawshay i Ferthyr Tudful ar ôl priodi i mewn i deulu diwydiannol cefnog. Roedd y briodas yn un anhapus, ac roedd hi’n eiriolwraig flaenllaw dros ddiwygio priodas, y bleidlais i fenywod a hawliau menywod yn fwy cyffredinol. A hithau’n Is-lywydd rhanbarthol Ymgyrch y Bleidlais i Fenywod yn yr ardal a oedd yn cynnwys de Cymru, siaradai mewn cyfarfodydd o blaid rhoi’r bleidlais i fenywod, gan ddadlau y byddai llwyddiant yr ymgyrch yn ddechrau, nid diwedd, ar waith i sicrhau mwy o gydraddoldeb i fenywod. Hi hefyd oedd un o’r menywod cyntaf ar fwrdd addysg ar ôl Deddf Addysg 1870, a sefydlodd saith o lyfrgelloedd cymunedol rhad ac am ddim i hybu manteision llythrennedd.

CATEGORI: Addysg
DYDDIADAU: 1828-1907
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Brecknock Museum | Lorana Pascoe (USW)
RHANNU: