Rachel Williams

LLYSGENNAD I BROSIECT “MAE PLANT YN BWYSIG” CYMORTH I FENYWOD CYMRU

Magwyd Rachel Williams yng Nghasnewydd yng Ngwent a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Llysweri. Ym mis Awst 2011, tra oedd yn gweithio mewn siop trin gwallt yng Nghasnewydd, daeth ei chyn ŵr i mewn i’r siop a’i saethu â dryll dau faril. Bu’n rhaid i Rachel gael llawdriniaeth a barodd am ddeg awr i achub ei choes chwith. Chwe wythnos ar ôl y digwyddiad a deuddydd ar ôl iddi adael yr ysbyty, lladdodd ei mab ieuengaf, Jack, ei hun yn yr un man ag y bu farw ei dad. Ers 2011, mae’n ymgyrchu’n daer dros sicrhau bod y rhai sy’n goroesi cam-drin domestig yn cael mwy o lais yn y ffordd y caiff gwasanaethau eu trefnu ac o ran pa gymorth y dylent ei gynnig. Ers 2015 mae hefyd yn Llysgennad dros Rwydwaith Menywod Cam-drin Domestig DAWN ac i fudiad Cymorth i Fenywod Cymru, lle mae’n hyrwyddo rhaglen Mae Plant yn Bwysig y sefydliad, sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU : Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD : Casnewydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Trinity Mirror | Georgia Page (USW)
RHANNU: