Rachel Thomas

ACTORES

Daeth Rachel Thomas yn actores adnabyddus ar ôl darllen y Beibl mewn gwasanaeth mewn capel yng Nghaerdydd, a ddarlledwyd ar y BBC. Aeth ymlaen i berfformio ar lwyfan ac ar y sgrin yng Nghymru a ledled y byd am dros drigain o flynyddoedd, gan gael OBE a sawl gwobr am ei chyfraniad i’r celfyddydau yng Nghymru.

CATEGORI: Y Celfyddydau
DYDDIADAU: 1905-1995
LLEOLIAD: Alltwen
RHANNU: