Rachel Sheldon-Bromwich

YSGOLHAIG Y GYMRAEG A DIWYLLIANT CYMRU

Wedi’i geni yn Lloegr, cwympodd Rachel Sheldon Amos mewn cariad â ieithoedd a diwylliannau Celtaidd yr oesoedd canol tra oedd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caergrawnt, a symud i Gymru i ddatblygu ei diddordeb yn y pwnc fel myfyrwraig uwchraddedig. Ysgrifennodd yn helaeth am y Trioedd, ac mae ei llyfr Trioedd Ynys Prydein yn cynnig mynegai cynhwysfawr o draddodiadau’r Gymru gynnar. Ysgrifennodd yn helaeth hefyd am y bardd Dafydd ap Gwilym, ac yn 1996 hi oedd golygydd Medieval Welsh Literature to 1400. Ar ôl ymddeol ymgartrefodd yng Ngharneddi yng ngogledd Cymru, cyn symud i Aberystwyth cyn ei marwolaeth yn 2010.

CATEGORI : Addysg
DYDDIADAU: 1915-2010
LLEOLIAD: Carneddi
CYDNABYDDIAETH AM Y LLU: Ffotograffydd anhysbys
RHANNU: