Rachael Flanagan

SYLFAENYDD A PHRIF WEITHREDWRAIG CWMNI GLANHAU MRS BUCKET

Yn enedigol o Abertawe, cychwynnodd Rachael Flanagan ei chwmni glanhau, Mrs Bucket, yn 18 oed, gyda dim ond gwerth £20 o daflenni hyrwyddo a Hwfer. Erbyn hyn mae ei chwmni’n cyflogi 300 o staff ac mae ganddo dros 250 o gleientiaid domestig a masnachol ar hyd coridor yr M4, a throsiant blynyddol o £3.5m. Yn 2016, cafodd Flanagan ei chynnwys yn ymgyrch ‘35 under 35’ Management Today, yn un o’r bobl fusnes bwysicaf yn y wlad, ochr yn ochr â phrif weithredwyr llwyddiannus ac entrepreneuriaid uchelgeisiol eraill.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1987 - Presennol
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: