Rabab Ghazoul

CURADUR / GWEITHREDWR CYMUNEDOL

Yn enedigol o Mosul, Irac, mae Rabab Ghazoul yn arlunydd, curadur, arweinydd diwylliannol a chyfarwyddwr / sylfaenydd y sefydliad Gentle / Radical o Gaerdydd. Gan weithio am dros 20 mlynedd ar groesffyrdd celf, diwylliant, cydraddoldebau a chyfiawnder cymdeithasol, mae Rabab wedi hyrwyddo dadleuon beirniadol ar ddidueddoldeb, pŵer a braint yng Nghymru a sut y gall y rhain lywio modelu newid radical yng nghyd-destun cenhedloedd bach. Gan weithio gyda chymunedau amrywiol ers dros ddau ddegawd, menywod BAME yn benodol, mae Rabab wedi bod yn llais cyson wrth herio diwylliant ffitio’r blwch a chyfyngiadau polisïau amrywiaeth a chynhwysiant sydd yn rhy aml o lawer yn symbylu grwpiau ar yr ymylon ac yn gwneud gwaharddiadau hanesyddol yn fythol barhaus.

Roedd Rabab yn un o bum artist i gynrychioli Irac ym Mhafiliwn Irac yn Biennale Fenis 2015, ac fel artist mae wedi cyfrannu’n eang ledled Cymru at arfer diwylliannol wedi’i seilio ar ymagweddau cymdeithasol at gelf weledol / gyfoes, a’i ffocws ar ganoli cymunedau, lleisiau ymylol, a naratifau heb eu hadrodd.

Yn 2004 sefydlodd y Gentle / Radical Film Club, prosiect ffilm cymunedol sydd wedi’i neilltuo’n benodol i gynulleidfaoedd lleiafrifoedd ethnig. Fel cyfarwyddwr Gentle / Radical, y sefydliad a sefydlodd yn 2016, mae hi’n goruchwylio prosiectau diwylliannol sy’n cynnwys ymarferwyr cenedlaethol a rhyngwladol mewn rhaglenni sy’n mynd i’r afael â phŵer y celfyddydau, gwaith cyfiawnder cymdeithasol a gwneud yn iawn, newid yn yr hinsawdd, ffydd ac arweinyddiaeth, ac ail-fframio mynediad, tegwch a chynhwysiant. Fel Bwdhaidd gweithredol am 25 mlynedd, mae hi hefyd yn arwain rhwydwaith rhyng-ffydd sy’n canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng ysbrydoliaethau cyfoes radical, cyfiawnder cymdeithasol, ac adfywio cymunedol.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau Cyhoeddus
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: