Olwen Williams

YMGYNGHORYDD MEDDYGAETH GENHEDLOL-DROETHOL /HIV

Mae Olwen Williams yn Is-lywydd Ffederasiwn Menywod mewn Meddygaeth ac yn Is-lywydd Adrannol yr NSPCC yng Nghymru, ac mae hefyd yn Ymgynghorydd Meddygaeth Genhedlol-droethol a HIV ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’n gefnogwr ymroddedig i gydraddoldeb yn y GIG a gwaith cysylltiedig ym maes iechyd rhywiol. Mae hefyd wedi bod yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru. Cafodd OBE am ei gwasanaeth i feddygaeth yng Nghymru yn 2005 a chafodd ei hethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2017.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Penygroes, Caernarfon
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Bangor University | Rory W (USW)
RHANNU: