Norena Shopland

HANESYDD

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae gan Norena Shopland radd meistr mewn astudiaethau treftadaeth. Mae hi wedi gweithio i’r Amgueddfa Brydeinig, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban ac Amgueddfa Llundain ymhlith sefydliadau treftadaeth blaenllaw. Bellach yn arbenigo mewn ymchwilio, recordio a hyrwyddo LGBT +, hanes menywod a Chymru mae hi’n gyfrifol am nifer o brosiectau arloesol; gan gynnwys y prosiect cyntaf yng Nghymru i edrych ar roi cyfeiriadedd rhyw a hunaniaeth rhywedd yn hanes Cymru, a wnaeth arwain at Balchder Cymru, yr arddangosfa gyntaf yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar bobl, cynghreiriaid a digwyddiadau LGBT + y wlad hon.

Hi oedd yn rheoli Gender Fluidity, y prosiect trawsryweddol cyntaf a ariannwyd yng Nghymru a threfnodd i Gillian Clarke ysgrifennu’r gerdd gyntaf (a’r unig un o hyd) yn y byd gan fardd Cenedlaethol yn dathlu pobl LGBT + eu gwlad. Ei llyfr Forbidden Lives: LGBT stories from Wales yw’r gwaith cwbl hanesyddol cyntaf ar gyfeiriadedd rhyw a hunaniaeth rhywedd Cymru. Mae Norena yn darlithio’n helaeth ac mae ei gwaith wedi ymddangos yn y wasg, radio, a theledu. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio gydag amgueddfa Big Pit ar yr arddangosfa gyntaf o ferched sy’n lowyr yng Nghymru, gydag Amgueddfa Glannau Abertawe ar arddangosfa o fathodynnau botwm Cymru, a Race Council Cymru ar eu prosiect Cyllido Loteri Treftadaeth Windrush Cymru yn cofnodi bywydau pobl Affro-Caribïaidd yng Nghymru.

Mae ei llyfrau The Curious Case of the Eisteddfod Baton yn dathlu canu corawl Cymru a chloddio aur Cymru ac mae The Veronal Mystery yn archwilio trosedd hoyw bywyd go iawn. Ymhlith y gweithiau sydd i ddod mae llyfr am hanes menywod sy’n trawswisgo.

CATEGORI: Y Celfyddydau
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: