Non Stanford

ATHLETWR

Ers ei eni, magwyd Non wedi’i amgylchynu gan chwaraeon, ac erbyn wyth oed nododd awydd i gystadlu yn y Gemau Olympaidd un diwrnod. O glwb gymnasteg yn Abertawe, i nofio ac i redeg, archwiliodd Non ei hangerdd am chwaraeon trwy lawer o’i chlybiau cartref lleol. Pan oedd hi’n 19 oed, y Triathlon aeth a hi, ac aeth yn gyflym o driathletwr amatur i Bencampwr Elît y Byd mewn pum mlynedd.

Non oedd y fenyw gyntaf erioed i ennill teitl Dan 23 y Byd (2012) a theitl Elît Hŷn (2013) mewn blynyddoedd yn olynol ac mae’n dal i fod yn un o ddim ond dau athletwr yn y Byd, gwryw a benyw, i gyflawni’r gamp honno erioed. O’r diwedd, cyflawnodd ei huchelgais Olympaidd yn 2016 lle gorffennodd yn 4ydd yng Ngemau Rio. Yng Ngemau’r Gymanwlad 2018, bu Non yn gapten ar dîm Cymru yn ei Gemau mwyaf llwyddiannus erioed.

CATEGORI: Chwaraeon
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: