Nicole Cooke

BEICWRAIG, CYN BENCAMPWRAIG BYD AC OLYMPAIDD

Wedi’i geni yn Abertawe a’i magu ym Mro Morgannwg, cwympodd Nicole Denise Cooke mewn cariad â beicio tra oedd ar wyliau teuluol, ac mae’r canlyniadau’n drawiadol. Yn 16 oed, enillodd ras ffordd Elite, y person ieuengaf erioed i ennill pencampwriaeth Brydeinig i seiclwyr hŷn, ac yn 20 oed enillodd Gwpan y Byd. Yn 24 oed, hi oedd y person cyntaf i ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd a Chwpan y Byd mewn cystadlaethau beicio, a chafodd MBE yn 2009. Roedd yn llafar ei beirniadaeth o rywiaeth a chyffuriau yn ei champ. Ymddeolodd o gystadlu yn 2013, a flwyddyn yn ddiweddarach cyhoeddodd ei hunangofiant, The Breakaway, a enwyd yn Llyfr Chwaraeon y Flwyddyn gan y Sunday Times.

CATEGORI : Chwaraeon
DYDDIADAU: 1983 – Presennol
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: