Y Fonesig Nicola Davies

Y GYMRAES GYNTAF I’W PHENODI’N GWNSLER Y FRENHINES, Y GYMRAES GYNTAF I’W PHENODI’N FARNWR YN YR UCHEL LYS

Wedi’i geni yn Llanelli a’i haddysgu yn Ysgol Ramadeg y Merched Pen-y-bont ar Ogwr, Nicola Davies oedd y Gymraes gyntaf i’w phenodi’n Gwnsler y Frenhines yn 1992, yn 39 mlwydd oed. Hi yw’r CF uchaf sy’n amddiffyn achosion meddygol yn y DU, a hi gynrychiolodd Harold Shipman yn ei dreial yn 2000. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn nifer o achosion cyfreithiol uchel eu proffil eraill megis yr ymchwiliad i BSE a honiadau o gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1953 - Presennol
LLEOLIAD: Llanelli
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Mrs Justice Nicola Davies
RHANNU: