Menna Gallie

AWDUR

Ganwyd y nofelydd Menna Gallie yn Ystradgynlais, yng Nghwm Tawe.

Yn aml yn cael ei disgrifio fel y “Dylan Thomas” benywaidd, mae Menna yn cael ei hystyried yn un o brif awduron benywaidd Cymru yn yr 20fed ganrif yn y Saesneg. Wedi’i chanmol gan Eleanor Roosevelt, mae ei gwaith bob amser wedi bod yn boblogaidd yn America ac roedd ei nofel gyntaf Strike for a Kingdom, ym 1959, yn ail am y wobr fawreddog Gold Dagger.

Ar ôl mynychu Prifysgol Abertawe, aeth ymlaen i fyw yng Ngogledd Iwerddon lle cafodd ei phrofiadau eu crisialu yn ei nofel You’re Welcome to Ulster, un o’r darnau cyntaf o ffuglen a ysgrifennwyd am Yr Helyntion yng Ngogledd Iwerddon a chyfrif prin gan fenyw.

Roedd Menna yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, a chyfieithodd hefyd Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard i’r Saesneg, o dan y teitl Full Moon ym 1973. Roedd Menna hefyd yn siaradwr cyhoeddus a darlledwr poblogaidd ar gyfer BBC Cymru a Gogledd Iwerddon, yn enwog am ei barn gref ar fywyd yng Nghymru, cydraddoldeb rhyw, gwleidyddiaeth a llenyddiaeth; roedd eu difrifoldeb bob amser yn cael ei lefeinio gan atgofion personol a straeon ffraeth.

Gyda thwf y diddordeb yn ysgrifennu menywod, mae pedair o nofelau Menna wedi cael eu hailgyhoeddi yn ddiweddar, gyda’i henw da fel llais llenyddol unigryw a gwreiddiol wedi’i diogelu.

CATEGORI: Y Celfyddydau
DYDDIADAU: 1919 - 1990
LLEOLIAD: Abertawe / Trefdraeth, Sir Benfro
RHANNU: