Mary Wynne Warner

MATHEMATEGYDD

Wedi’i geni yn Sir Gaerfyrddin a’i magu yn Llanymddyfri, enillodd Mary Wynne Davies ysgoloriaeth i astudio mathemateg yn Rhydychen yn 1950, ac enillodd ddoethuriaeth yn ddiweddarach ym Mhrifysgol Warsaw. Ym maes topoleg niwlog, roedd yn cael ei chydnabod yn un o’r arbenigwyr rhyngwladol pennaf. Bu’n dysgu ac yn ymchwilio yn Beijing, Rangoon a Kuala Lumpur, cyn dychwelyd i Loegr i ddysgu ac ymchwilio ym Mhrifysgol y Ddinas, Llundain yn yr 1970au, lle y daeth yn athro yn 1996, ddwy flynedd cyn ei marwolaeth.

CATEGORI : Gwyddoniaeth
DYDDIADAU : 1932-1998
LLEOLIAD: Carmarthen
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Sir Gerald Warner | Freya Downs (USW)
RHANNU: