Martha Musonza Holman

SYLFAENYDD ELUSEN LOVE ZIMBABWE A CHWMNI BUDDIANT CYMUNEDOL LOVE ZIMBABWE

Ar ôl gorfod ffoi o’i chartref yn Zimbabwe yn 2001 wedi iddi gael ei beirniadu am ddysgu gwleidyddiaeth i fyfyrwyr, mae Martha Musonza Holman o’r Fenni’n gweithio ers 16 mlynedd i feithrin cysylltiadau rhwng ei gwlad fabwysiedig a’r gwlad enedigol. Hi yw sylfaenydd Cwmni Buddiant Cymunedol Love Zimbabwe, ac mae’n ymweld â Zimbabwe’n flynyddol i sicrhau bod cynhyrchwyr Masnach Deg yn cael cydnabyddiaeth ariannol. Yn 2016 a 2017 aeth â myfyrwyr o Adran Anthropoleg Prifysgol Llambed gyda hi i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol mawr. Yn 2017, enillodd wobr yng nghategori cymdeithasol a dyngarol Gwobrau Cydnabod Llwyddiant Menywod o Leiafrifoedd Ethnig yng Nghymru (EMWAA) i fenywod sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i fywyd Cymru.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Y Fenni
RHANNU: