Lucy Thomas (formerly Williams)

MENYW FUSNES

Yn enedigol o Lansamlet, lle y priododd ei gŵr, y contractwr glo Robert Thomas, yn ddiweddarach, mae Lucy Thomas yn cael ei hadnabod ers tro fel ‘mam y fasnach glo-stêm yng Nghymru’. Yn ôl pob sôn byddai llwythi o lo yn cael eu cludo i Lundain o hewl y teulu Thomas, y daeth Lucy’n gyfrifol amdani ar ôl i’w gŵr farw. Bu Thomas a’i mab William yn gweithio’r glo o dan fferm gyfagos y Graig yn ddiweddarach, ac mae’r hanesydd o Ferthyr Charles Wilkins yn rhoi disgrifiad canmoliaethus o’i bywyd yn 1888, gan ei disgrifio fel menyw fusnes ffraeth a galluog. Bu farw o dwymyn teiffoid ym Merthyr Tudful yn 1847, gan adael bron i hanner cant o dai a bythynnod rhydd-ddaliadol a lesddaliadol i’w phlant.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: 1781-1847
LLEOLIAD: Llansamlet
RHANNU: