Linda Tomos

PRIF WEITHREDWRAIG A LLYFRGELLYDD, LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Penodwyd Linda Tomos yn Llyfrgellydd Cenedlaethol a Phrif Weithredwraig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn 2015. Yn ei gyrfa hyd yma, mae wedi bod yn Gadeirydd Cyngor Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth Cymru ac yn gyfarwyddwraig Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, ac mae wedi sefydlu nifer o wasanaethau hanfodol i fyd addysg, gan gynnwys casgliad Astudiaethau Cymreig Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru, a’r system electronig gyntaf yn y wlad i roi gwybodaeth am yrfaoedd.

CATEGORI: Addysg
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Aberystwyth
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : National Library of Wales
RHANNU: