Leanne Wood

ARWEINYDD PLAID CYMRU

Yn enedigol o’r Rhondda, mae Leanne Wood yn Aelod Cynulliad ers 2003 ac mae wedi bod yn llefarydd i’w phlaid ar faterion gwyrdd, cynaliadwyedd, cyfiawnder cymdeithasol, a thai ac adfywio. Mae Leanne wedi bod yn weithgar iawn ym mudiad yr undebau llafur ac mae wedi llunio dwy ddogfen bolisi fawr i’w phlaid. Yn 2008, roedd Gwneud ein Cymunedau’n Fwy Diogel yn dadlau dros ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru, ac yn 2011 cyhoeddwyd Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd, yn dadlau dros raglen i greu swyddi gwyrdd er mwyn adfywio hen feysydd glo’r cymoedd. Yn 2012 hi oedd y fenyw gyntaf i’w dewis yn arweinydd ar Blaid Cymru.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1971 – Presennol
LLEOLIAD: Rhondda
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Leanne Wood/Plaid Cymru
RHANNU: