Laura Tenison

SYLFAENYDD JOJO MAMAN BÉBÉ

Yn enedigol o Bont-y-pŵl, sefydlodd Laura Tenison Jojo Maman Bébé yn 1993, ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty wedi damwain ddifrifol, a siarad â mam ifanc arall am brinder dillad mamolaeth a dillad i blant. Mae pencadlys JoJo Maman Bébé yn dal i fod yng Nghasnewydd hyd heddiw, ac mae gan y cwmni 60 o siopau ar hyd a lled Prydain sy’n cyflogi 400 o bobl. Cafodd MBE am ei gwasanaeth i fyd busnes yn 2004, ac enillodd deitl Menyw Fusnes y Flwyddyn Cymru yn 2009. Tenison yw Rheolwraig Gyfarwyddwraig y cwmni o hyd, ac mae’n rhannu ei hamser rhwng Llundain, Cymru a Ffrainc.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1966 - Presennol
LLEOLIAD: Pontypool
RHANNU: