Laura Ashley

DYLUNYDD, MENYW FUSNES

Ganwyd Laura Ashley i rieni o Gymry yng nghartref ei mam-gu yn Nowlais, Merthyr Tudful, a threuliodd ei phlentyndod ym Merthyr Tudful ac yn Croydon, cyn dychwelyd i Aberdâr fel faciwî yn ystod yr Ail Ryfel Byd, lle’r aeth i ysgol ysgrifenyddol. Tra oedd yn gweithio fel ysgrifenyddes ac yn magu ei dau blentyn cyntaf yn Llundain gwnaeth waith datblygu cwiltio i Sefydliad y Merched, a dechrau dylunio’r sgarffiau pen, napcynau, matiau bwrdd a llieiniau sychu llestri y byddai ei gŵr, Bernard Ashley, yn eu hargraffu gartref ar beiriant a gynlluniwyd ganddo. Creodd y ddau fusnes proffidiol yn gwerthu eu nwyddau i siopau mawrion a thrwy’r post, cyn agor siop gyntaf Laura Ashley ym Machynlleth yn 1961. Roedd y teulu, gan gynnwys eu pedwar plentyn, yn byw uwchben y siop. Bu farw Laura Ashley yn 60 oed yn 1985, ac mae wedi’i chladdu ym mynwent Sant Ioan Fedyddiwr yng Ngharno. Gwnaeth y cwmni sy’n dwyn ei henw elw o £8 miliwn yn 2017.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: 1925 - 1985
LLEOLIAD: Dowlais, Merthyr Tydfil
RHANNU: