Megan Lloyd George

Y FENYW GYNTAF I’W HETHOL YN AS YNG NGHYMRU

Yn enedigol o Sir Gaernarfon, Megan Lloyd-George oedd y fenyw gyntaf i’w hethol yn AS yng Nghymru. Bu’n Ddirprwy Arweinydd y Blaid Ryddfrydol cyn dod yn AS Llafur yn ddiweddarach. Roedd yn aelod blaenllaw o’r pwyllgor answyddogol amhleidiol a ymgyrchai dros hawliau menywod a chyflogau cyfartal. Yn Gymraes i’r carn, daeth yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol 1935. Hi hefyd oedd y fenyw gyntaf i ddod yn aelod o gomisiynwyr eglwysig Cymru yn 1942.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1902 - 1966
LLEOLIAD: Caernarfonshire
RHANNU: