Kirsty Williams

CYN ARWEINYDD DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL CYMRU, YSGRIFENNYDD ADDYSG

Cafodd Kirsty Williams ei magu yn Sir Gaerfyrddin, mae’n gyn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac yn Aelod Cynulliad ers 1999. Yn 2012 enillodd wobr Aelod Cynulliad y Flwyddyn ITV a chafodd CBE yn 2013. Yn 2013 cyflwynodd ddeddfwriaeth i sicrhau bod nifer ddiogel o nyrsys yn ysbytai Cymru, y Bil Mwy o Nyrsys, a gafodd ei gymeradwyo gan y Cynulliad yn 2016, gan olygu mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno deddf o’r fath. Ar hyn o bryd Kirsty yw Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU : 1971 – Presennol
LLEOLIAD: Carmarthenshire
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Liberal Democrats/Kirsty Williams
RHANNU: