Kirsty Wade

RHEDWRAIG PELLTER CANOL, ENILLYDD MEDAL AUR Y GYMANWLAD DAIR

Magwyd Kirsty Wade yn Llandrindod, ac mae wedi ennill medal aur yng Ngemau’r Gymanwlad dair gwaith. Enillodd y ras 800 metr yn Brisbane yn 1982, a’r rasys 800 metr a’r 1500 metr yng Nghaeredin yn 1986, y fenyw gyntaf erioed i gyflawni’r dwbl hanesyddol hwnnw. Mae hefyd wedi torri recordiau Prydeinig yn yr 800m a’r filltir, a hi sy’n dal record Cymru yn y ddau bellter o hyd. Ers 2015 hi yw’r ail ar restr athletwyr bob cyfnod y DU yn y cystadlaethau 800 a 1500 metr y tu ôl i’r Fonesig Kelly Holmes. Bu’n cludo’r ffagl Olympaidd yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012, ac mae bellach yn byw yn Ynys Lewis yn yr Alban gyda’i gŵr a’i thri o blant, lle mae wedi ei chanmol am ei gwaith i ddatblygu chwaraeon cymunedol.

CATEGORI: Chwaraeon
DYDDIADAU: 1962-Presennol
LLEOLIAD: Llandrindod Wells
RHANNU: