Karen Holford

ATHRO PEIRIANNEG FECANYDDOL, DIRPRWY IS-GANGHELLOR PRIFYSGOL CAERDYDD

Wedi’i magu ger y ffin â Chymru yn Fforest y Ddena, Karen Margaret Holford oedd yr aelod cyntaf o’i theulu i fynd i sefydliad addysg uwch. Penderfynodd wneud prentisiaeth beirianneg yn groes i ddymuniadau ei chynghorydd gyrfaoedd (a ddywedodd mai gyrfa i ddyn oedd hi) a bu’n gweithio fel peiriannydd i BMW, Jaguar a Rover, cyn dechrau ar ei gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1990. Ers hynny mae wedi arwain prosiectau ymchwil arloesol ar dechnegau allyriadau acwstig, ac fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol yn 2017.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: 1962 - Presennol
LLEOLIAD: Forest of Dean
RHANNU: