Yr Athro Kamila Hawthorne

MBE, MD FRCP FRCGP FAcadMEd

Yr Athro Kamila Hawthorne, meddyg teulu academaidd ers 30 mlynedd (25 mlynedd yn Ne Cymru), yw Pennaeth Dros Dro’r Rhaglen Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, gyda hanes hir o ddatblygu addysg feddygol arloesol i fyfyrwyr meddygol a meddygon ifanc dan hyfforddiant.

Fel cyn Is-gadeirydd (Datblygiad Proffesiynol) yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon Teulu (2015 – 2018), mae Kamila yn arholwr ar gyfer arholiadau Aelodaeth Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu er 1997, ac yn Aelod a Etholwyd yn Genedlaethol i Gyngor Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (RCGP). Dyfarnwyd iddi Fedal Sylfaenol Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (MRCGP) yn 2007 am ei chyfraniadau i ddylunio a datblygu modiwl Asesu Sgiliau Clinigol yr MRCGP, a osododd y safon ar gyfer mynediad i feddygaeth teulu cyffredinol Prydain. Mae hi hefyd wedi datblygu Canllaw Cenedlaethol ar Addysgu Ymarfer Cyffredinol i ysgolion meddygol israddedig, sy’n cael ei ddefnyddio gan bob ysgol feddygol yn y DU.

Mae diddordebau ymchwil Kamila mewn diabetes, addysg iechyd ac anghydraddoldebau iechyd, yn enwedig mewn cymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae hi wedi cael profiad eang o sefydlu prosiectau cymunedol mewn diabetes a chlefyd y galon. Mae hi wedi cael ei henwi’n ‘Meddyg Teulu’r Flwyddyn’ ddwywaith, – yn 2000 am ei gwaith gyda chymunedau BAME yn Grangetown, Caerdydd, ac eto yn 2010 – wedi’i henwebu gan un o’i chleifion.

Dyfarnwyd MBE i Kamila yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2017 am ei gwasanaethau i Feddygaeth Teulu. Mae hi ar Gomisiwn Bevan. Mae ganddi ddau o blant, y ddau ohonyn nhw ym maes Meddygaeth.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: