Julie Williams

ATHRO YN Y GWYDDORAU NIWROSEICOLEGOL, CYFARWYDDWRAIG SEFYDLIAD DEMENTIA PRIFYSGOL CAERDYDD, CYN BRIF GYNGHORYDD GWYDDONOL CYMRU

Ganwyd Julie Williams ym Merthyr Tudful a chafodd ei magu yng Nghefn Coed. Astudiodd Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n flaenllaw ym maes ymchwil i glefyd Alzheimer, a chyfeiriwyd yn TIME at ei gwaith ar y genynnau rhagdueddol newydd cyntaf ers 17 mlynedd fel un o ddeg darganfyddiad meddygol pwysicaf 2009. Ers hynny, mae wedi sefydlu ei Chyngor Cynghori Gwyddonol ei hun, wedi dod yn un o bedwar arweinydd consortiwm geneteg Prosiect Rhyngwladol Genomeg Clefyd Alzheimer (IGAP), ac wedi comisiynu adroddiad ar fenywod mewn gwyddoniaeth a gyhoeddwyd yn 2016 (Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus), a oedd yn canolbwyntio ar recriwtio a chadw menywod, yn ogystal â’u hannog i gymryd swyddi arwain.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: 1957– Presennol
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Cardiff University
RHANNU: