Joan Coke

CWNSTABL HEDDLU

Roedd Joan Coke yn un o’r 17 menyw gyntaf i gael eu penodi’n swyddogion yr heddlu yng Nghaerdydd yn 1947. Yn ystod ei gyrfa bu Joan yn Rhingyll, yn y CID a chael clod gan y Prif Gwnstabl, a hi oedd y fenyw gyntaf i adael Cwnstabliaeth De Cymru â phensiwn ar ei hymddeoliad.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1914-1988
LLEOLIAD : Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : South Wales Police | Eliska (USW)
RHANNU: