Jane Hutt AC

Dirprwy Weinidog a Phif Chwip, AC.

Wedi’i haddysgu ym Mhrifysgol Caint, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste, treuliodd Jane ran o’i phlentyndod yn Uganda a Kenya. Mae hi wedi byw a gweithio yng Nghymru er 1972. Daeth Jane yn Gydlynydd Cenedlaethol cyntaf Cymorth Menywod Cymru ym 1978 ac roedd yn un o sylfaenwyr Gweithdy Menywod De Morgannwg. Aeth ymlaen i fod yn gyfarwyddwr cyntaf y Gwasanaeth Cynghori ar Gyfranogiad Tenantiaid (TPAS Cymru) ac wedi hynny roedd yn gyfarwyddwr Fair Play (Chwarae Teg).

Rhwng 1981 a 1993 roedd Jane yn Aelod o Gyngor Sir De Morgannwg yn cynrychioli Ward Glan yr Afon yng Nghaerdydd. Safodd dros y Senedd ym 1983 yng Ngogledd Caerdydd, ac ym 1999 fe’i hetholwyd yn Aelod Cynulliad Llafur cyntaf Bro Morgannwg a symudodd i’r Barri gyda’i theulu yn 2000. Am 20 mlynedd mae Jane wedi gwasanaethu Llywodraeth Cymru fel Gweinidog Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cydraddoldebau, Addysg, Cyllid, Arweinydd y Tŷ, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Mae hi’n gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae hi wedi hyrwyddo hawliau menywod yn ddiflino, ar hyd ei hoes waith.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau Cyhoeddus
LLEOLIAD: Bro Morgannwg
RHANNU: