Irene Steer

NOFWRAIG, Y GYMRAES GYNTAF I ENNILL MEDAL AUR OLYMPAIDD

Yn ferch i ddilledydd a gwraig tŷ o gefndir dosbarth gweithiol, dechreuodd Irene Steer ei gyrfa gystadleuol fel nofwraig yng Nghaerdydd, ei dinas enedigol, gan ymarfer yn rheolaidd yn Llyn Parc y Rhath. Er ei bod yn wahanol iawn i nofwyr proffesiynol eraill, yn ddim ond 5 troedfedd 2 fodfedd, roedd yn ddiguro yn y ras 100 llath dull rhydd ym Mhencampwriaethau Cymru am saith mlynedd o 1907 tan 1913. Yn 1912 cafodd menywod hawl i gystadlu mewn cystadlaethau nofio rhyngwladol am y tro cyntaf; enillodd fedal aur Olympaidd y flwyddyn honno, yn rhan o dîm cyfnewid 4 x 100 metr Prydain, a dorrodd record y byd hefyd. Yn yr un flwyddyn, daeth Steer yn gyfartal â record y byd yn y ras 100 llath dull rhydd.

CATEGORI : Chwaraeon
DYDDIADAU: 1889-1977
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: