Hester Millicent Mackenzie

Y FENYW GYNTAF I’W PHENODI’N ATHRO PRIFYSGOL YNG NGHYMRU, Y FENYW GYNTAF I’W PHENODI’N ATHRO PRIFYSGOL MEWN PRIFYSGOL SIARTREDIG LAWN YN Y DU

Roedd Hester Millicent Mackenzie yn feistres Normal yng Ngholeg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy, sefydliad a chanddo bolisïau goleuedig bryd hynny o ran recriwtio a chadw menywod yn fyfyrwyr ac yn staff. Gwnaeth Hughes ei marc pan benodwyd hi’n athro addysg i fenywod yn 1910, y fenyw gyntaf i’w phenodi’n athro prifysgol yng Nghymru. Roedd hefyd yn gyd-sylfaenydd Cymdeithas y Bleidlais i Fenywod yng Nghaerdydd ac yn 1918 safodd fel ymgeisydd i’r Blaid Lafur yn yr etholiadau seneddol, yr unig fenyw i wneud hynny yng Nghymru.

CATEGORI: Addysg
DYDDIADAU: 1863-1942
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: