Hayley Parsons

SYLFAENYDD GO COMPARE, ENTREPRENEUR

Magwyd Hayley Parsons yng Nghwmbrân. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed i weithio mewn cwmni yswiriant bach teuluol ger ei chartref. Symudodd i Admiral, cwmni cenedlaethol newydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, yn 1992, a llwyddo i sefydlu gwasanaeth brocera yswiriant bach i’r cwmni, ac yna’r safle cymharu yswiriant ceir, Confused.com. Gadawodd Admiral yn 2006 i sefydlu Go Compare, a ddaeth yn gyflym iawn yn gorfforaeth werth miliynau o bunnoedd, gan ennill llawer o wobrau busnes iddi. Mae bob amser wedi bod yn ymroddedig i economi fusnes Cymru, a gwerthodd weddill ei chyfrannau yn GoCompare i esure am £43.7m, ar yr amod bod y cwmni’n aros yng Nghasnewydd.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1973 - Presennol
LLEOLIAD: Cwmbran
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN: Trinity Mirror | Emilia Diddams (USW)
RHANNU: