Haley Gomez

ATHRO ASTROFFISEG

Wedi’i geni yn y Barri a’i haddysgu mewn ysgolion gwladol yno, mae Haley Gomez yn arbenigwraig ryngwladol ar astroffiseg, yn gweithio i geisio deall ffurfiad ac esblygiad llwch cosmig. Yn 2014, enillodd wobr Ysbrydoli Cymru yng nghategori’r Gymraes neu’r Cymro mwyaf ysbrydoledig mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ac mae’n aelod o Bwyllgor WISE yng Nghymru, ymgyrch sy’n cydweithio â phartneriaid diwydiannol ac academaidd i annog merched yn y DU i ddilyn cyrsiau a gyrfaoedd STEM ac adeiladu.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: 1979-Presennol
LLEOLIAD: Barry
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Trinity Mirror | Abi Bailey (USW)
RHANNU: