Gwenllian Morgan

Y FENYW GYNTAF I FOD YN FAER YNG NGHYMRU

Yn enedigol o Ddefynnog, Gwenllian Morgan oedd y fenyw gyntaf yng Nghymru i wasanaethu ar gyngor bwrdeistref, a dod yn Faer. Roedd ganddi ddiddordeb brwd yn hanes Cymru a chyfrannai’n aml at gyfnodolion. Dyfarnodd Prifysgol Cymru radd MA er anrhydedd iddi yn 1925.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1852-1939
LLEOLIAD: Defynnog
RHANNU: