Gaynor Legall

Y FENYW BME GYNTAF I’W HETHOL YN GYNGHORYDD YNG NGHYMRU

Mae Gaynor Legall o Gaerdydd yn eiriolydd dros fenywod o leiafrifoedd ethnig ledled Cymru. Mae wedi bod yn gynghorydd lleol yng Nghaerdydd, yn aelod o fwrdd Diverse Excellence Cymru a Bawso ac yn Gyfarwyddwraig Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown. Mae wedi ennill gwobr Llwyddiant Oes y Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod o Leiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1950 - Presennol
LLEOLIAD : Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : WCVA/Gaynor Legall
RHANNU: