Frances Hoggan (Formerly Morgan)

Y FENYW GYNTAF I FOD YN FEDDYG YNG NGHYMRU, DIWYGWRAIG GYMDEITHASOL, YMGYRCHYDD ADDYSG

Wedi’i geni yn Aberhonddu yn ferch i gurad, aeth Frances Morgan i’r ysgol yn wyth oed, a hi oedd y fenyw gyntaf a hyfforddwyd ym Mhrydain i’w chynnwys ar gofrestr y Cyngor Meddygol Cyffredinol 12 mlynedd yn ddiweddarach. Bu’n rhaid iddi frwydro’n gyson i amddiffyn ei lle fel menyw yn ei phroffesiwn, a bu’n ymgyrchu’n frwd i hybu addysg glanweithdra, yn cefnogi hawl menywod i gael y bleidlais ac addysg i ferched yng Nghymru, ac yn ddiweddarach, bu’n cefnogi ymgyrchoedd hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau. Yn 2016 sefydlodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru Fedal Frances Hoggan yn wobr flynyddol i gydnabod cyfraniad menywod eithriadol sydd â chysylltiad â Chymru ym meysydd gwyddoniaeth, meddygaeth, peirianneg, technoleg neu fathemateg.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: 1843-1927
LLEOLIAD: Brecon
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : The Learned Society of Wales
RHANNU: