Emily Frost Phipps

BARGYFREITHWRAIG, ATHRAWES, LLYWYDD FFEDERASIWN YR ATHRAWESAU

A hithau’n Brifathrawes yn Ysgol Uwchradd Abertawe ddechrau’r 1900au, llwyddodd Emily Frost Phipps, a oedd yn enedigol o Ddyfnaint, i weddnewid ei hysgol yn un o’r sefydliadau addysgol mwyaf ei fri yng Nghymru. Roedd yn swffragydd ymroddedig, a bu’n ymgyrchu’n frwd hefyd dros gyfle cyfartal i ferched mewn addysg, yn ogystal â thros gyflogau cyfartal yn Undeb Cenedlaethol yr Athrawon. Yn 1918, safodd fel ymgeisydd Annibynnol yn yr etholiad cyffredinol cyntaf yr oedd gan fenywod hawl i sefyll ynddo, gan ennill 20.9 y cant o’r bleidlais a chadw ei blaendal yn etholaeth Chelsea yn Llundain. Roedd hefyd yn cefnogi Undeb Cenedlaethol yr Athrawesau gydol ei hoes, a hi oedd golygydd cyntaf cyfnodolyn yr undeb, Woman Teacher, o 1919 tan 1930. Yn fythol agored i syniadau newydd, ailhyfforddodd fel bargyfreithwraig a hithau yn ei 60au.

CATEGORI : Addysg
DYDDIADAU : 1865-1943
LLEOLIAD: Abertawe
RHANNU: