Emily Penn

HWYLWRAIG, ARTIST, CYD-SYLFAENYDD EXXPEDITION

Wedi’i geni yn Abertawe a’i magu ym Mhenarth, mae Emily Penn yn gweithio’n rhyngwladol i hyrwyddo moroedd glân. Trefnodd yr ymgyrch lanhau gymunedol fwyaf erioed o ynys fechan yn Tonga, mae wedi treillio am ficro-blastigau drwy Lwybr Gogledd Orllewinol yr Arctig, ac wedi mynd o amgylch y blaned ddwywaith yn y cwch bio-danwydd sydd wedi torri record byd, Earthrace. Mae’n rhannu ei hamser rhwng rhedeg eXXpedition – cyfres o deithiau i fenywod yn unig sy’n canolbwyntio ar y berthynas rhwng plastigau a thocsigau ac iechyd menywod – a gweithio i ddatrys problem plastigau yn ein moroedd gyda Parley for the Oceans a chleientiaid corfforaethol eraill. Hi oedd yr ieuengaf erioed, a’r unig fenyw, i dderbyn gwobrau Hwylfeistr y Flwyddyn a Môr-feistr y Flwyddyn.

CATEGORI: Gwyddoniaeth
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Penarth
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Emily Penn | Natalie Hughes (USW)
RHANNU: