Eluned Phillips

BARDD, ENILLYDD CORON YR EISTEDDFOD DDWYWAITH

Yn enedigol o Genarth, y bardd Eluned Phillips yw’r unig fenyw i ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Ysgrifennai dan lysenw i gylchgronau yn Llundain, ac ysgrifennodd sawl nofel Mills and Boon a nifer o sgriptiau i BBC Cymru. Roedd yn awchu am antur, a theithiodd y byd gan dreulio amser yng nghwmni enwogion fel Edith Piaf a Pablo Picasso. Pan fu farw, hi oedd aelod hynaf Gorsedd y Beirdd.

CATEGORI : Y Celfyddydau
DYDDIADAU: 1914-2009
LLEOLIAD: Cenarth
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : ©Ann Evans | Kirsty-Meade (USW)
RHANNU: