Elizabeth Andrews

ATHRAWES, TREFNYDD MENYWOD CYNTAF Y BLAID LAFUR YNG NGHYMRU, CYNGHORYDD

Ganwyd Elizabeth Andrews i deulu o lowyr ym Mhenderyn, a rhannai ymroddiad dwfn i’r Blaid Lafur â’i gŵr Thomas T. Andrews, un o sylfaenwyr cangen y Rhondda o’r Blaid Lafur Annibynnol. Elizabeth oedd y fenyw gyntaf i’w phenodi’n Drefnydd Menywod i’r Blaid Lafur yng Nghymru o 1919-1947. Yn 1919 rhoddodd hi a dwy wraig i lowyr dystiolaeth gerbron Comisiwn Sankey, i geisio darbwyllo perchnogion pyllau glo a’r Llywodraeth ei bod yn hanfodol gosod baddonau pen-pwll. Arwyddair Elizabeth oedd ‘addysg, corddi a threfnu’ ac yn sgil ei gweithredu agorwyd yr Ysgol Feithrin gyntaf yn y Rhondda yn yr 1930au. Yn 1949 cafodd OBE ac yn 1957 cyhoeddodd hanes ei bywyd – A Woman’s Work is Never Done.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1882-1960
LLEOLIAD: Penderyn
RHANNU: