Dr Victoria Winckler

CYFARWYDDWR, SEFYDLIAD BEVAN

Mae Victoria wedi bod yn Gyfarwyddwr Sefydliad Bevan er 2002 pan ddaeth yn weithredol. Mae hi wedi datblygu’r elusen yn felin drafod fwyaf dylanwadol a phroffil uchel yng Nghymru heddiw. Mae hi’n gyfrifol am gyfeiriad strategol, cyllid a darpariaeth y Sefydliad, ymchwil, datblygu polisi a dylanwadu.

Meysydd arbenigedd Victoria yw tlodi, anghydraddoldeb a datblygu economaidd. Yn y meysydd hyn mae hi’n gyfrifol am ddylunio a darparu ar gyfer ystod o brosiectau, o gomisiynau bach i raglenni aml-flwyddyn.

Mae Victoria yn rhoi tystiolaeth arbenigol yn rheolaidd i Bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys ar effaith Brexit ac ar anghydraddoldeb. Mae hi hefyd wedi rhoi tystiolaeth ar Brexit i bwyllgor UE Tŷ’r Arglwyddi. Mae hi’n sylwebu’n aml yn y cyfryngau Cymreig ac yn sylwebydd achlysurol yng nghyfryngau’r DU, er enghraifft yn yr Independent, Radio 4 a BBC News at Ten ar Brexit.

Mae argymhellion a wnaed gan Victoria wedi cael effaith sylweddol ar fywyd cyhoeddus Cymru. Tra yn Sefydliad Bevan, mae hi wedi cynnig trethi datganoledig newydd sydd bellach yn cael eu gweithredu gan Lywodraeth Cymru, wedi ceisio a sicrhau rhaglenni Llywodraeth Cymru ar gyfer y cymoedd, wedi sicrhau arian ychwanegol sylweddol i ddatrys ‘newyn gwyliau’ ac wedi cynnig creu Buddion Cymreig. System o gefnogaeth ddatganoledig y mae Llywodraeth Cymru wedi’i derbyn mewn egwyddor. Mewn rolau blaenorol, datblygodd ac arweiniodd Victoria y fenter a sicrhaodd statws Amcan 1 ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, a sicrhaodd y lefel uchaf o statws ardal â chymorth ar gyfer rhannau o dde Cymru, ac arweiniodd y gwaith o gyflwyno ‘mesurau cydraddoldeb’ yn y gwaith comisiynau cydraddoldeb ar y pryd.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau Cyhoeddus
LLEOLIAD: Merthyr Tudful
RHANNU: