Dorothy Rees

ATHRAWES, Y FENYW GYNTAF I’W HETHOL YN AS YN NE CYMRU

Yn enedigol o’r Barri, roedd Dorothy’n athrawes yn ne Cymru, yn aelod o Gyngor Bwrdeistref y Barri, ac yn henadur Cyngor Sir Morgannwg. Yn etholiad cyffredinol 1950, cafodd ei hethol yn AS dros etholaeth y Barri. Yn y Senedd, bu’n Ysgrifennydd Preifat Seneddol i Edith Summerskill, y Gweinidog Yswiriant Gwladol. Bu’n aelod o’r pwyllgor cynghori cenedlaethol ar Yswiriant Gwladol, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru a Bwrdd Ysbytai Hyfforddi Cymru, a chafodd CBE yn 1964, a DBE yn 1975.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1898-1987
LLEOLIAD: Barry
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Andy Netley
RHANNU: