Dilys Price

AWYR-BLYMWRAIG, SYLFAENYDD TOUCH TRUST

Athrawes wedi ymddeol sy’n byw yng Nghaerdydd yw Dilys Price, sydd bellach yn cael ei hadnabod fel “Daredevil Dilys”, a wnaeth ei naid gyntaf â pharasiwt yn 54 mlwydd oed. Mae bellach wedi cwblhau dros 1,139 o neidiau gan godi degau o filoedd o bunnoedd i achosion da, ac mae’n dal Record Byd Guinness ar hyn o bryd fel yr Awyr-blymwraig Hynaf yn y Byd. Tra oedd yn athrawes, bu’n gweithio gydag ysgolion arbenigol i helpu plant mewn cadeiriau olwyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a dawns, ac yn 1996, fe sefydlodd Touch Trust yn ei chegin yng Nghaerdydd. Tyfodd yr ymddiriedolaeth yn fuan iawn yn ganolfan nodedig ar gyfer addysg symud (sef ‘therapi cyffwrdd’) i bobl ag awtistiaeth, dementia ac anableddau dwys.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1933 - Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Trinity Mirror | James Chapman (USW)
RHANNU: